Stirling Prize

Rinne Cultúrlann Uí Chanáin stair an tseachtain seo mar an chéad fhoirgneamh i dTuaisceart na hÉireann le bheith gearrliostáilte do Ghradam Stirling – Oscair an tsaoil ailtireachta Dearadh an foirgneamh ag ailtirí Bhail Átha Cliath, O’Donnell & Tuomey agus léiríodh in eagrán speisialta den Culture Show ar BBC2 é mar ar tugadh ardmholadh dá mealltacht úsáideora, dá dhearadh casta agus dá chastacht. Agus a shá os coinne an-iomaíochta, Staid Rothaíochta Oilimpeach, Rí-Amharclann Shakespeare, Foirgneamh Angel agus Iarsmálann Folkwang, tháinig an Chultúrlann sa dara háit sa chomórtas a buadh faoi dheireadh ag Acadamh Evelyn Grace £37m i mBrixton Chuir an láithreoir agus iriseoir Tom Dyckhoff síos air mar “an overtly warm and open building… with its arms open wide to the whole community” agus ag príomhailtire Deborah Saunt mar a rogha foirgnimh ar an ghearrliosta, chuir An Chultúrlann iomrá mór ar Dhoire ar na cúiseanna cearta uilig. Dúirt An Príomhfheidhmeannach, Gearóid Ó hEára “D’áirigh Gradam Stirling na bliana seo cuid den ailtireacht is fearr sa domhan. Bhí togra s’againne bídeach i gcomparáid lenár n-iomaíocht agus d’éirigh linn a bheith sa bheirt deiridh – éacht iontach ar fad. Is ónóir í don Ghaeláras a bheith ag an leibhéal sin ach is scéal mór, deimhneach é seo do Dhoire fosta. Thugamar faoi áit 21ú céid a chruthú don Ghaeilge agus bhain ailtirí s’againne O’Donnell & Tuomey úsáid as a gcuid scíleanna agus cruthaíochta ar fad chun sin a sheachadadh i bhfoirm mhórthaibhseach. Cuireadh síos ar an fhoirgneamh seo ag na breithiúna mar ‘fhoirgneamh pobail’ agus sin atá ann. Tá sé ann don chathair iomlán agus cinnteoidh sé go mbeidh rath ar an Ghaeilge agus ar an ghaelachas anseo le blianta le teacht .” D’fháiltigh an t-ionad roimh 46,000 duine ó d’oscail sé i 2009. Bíonn réimse leathan imeachtaí Gaelacha ar siúl san ionad, ranganna Gaeilge, ceoil agus damhsa san áireamh. Lena chois sin, tá spas amharclainne il-úsáide, goradáin ghnó, caife agus siopa leabhar san fhoirgneamh. Maoinithe ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann, An Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, Foras Na Gaeilge, Oifig an Chéad- agus an leasChéad Aire, ILEX, An Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóilliochta, An Ciste Idirnáisiúnta d’Éireann, An Foras um Chláir Speisialta an Aontais Eorpaigh, An Roinn um Fhorbairt Shóisialta, Iontaobhas Infheistíocht Pobail Uladh agus An Roinn Gnóthaí Eachtracha, ghnóthaigh an foirgneamh líon duaiseanna ar a n-áirítear Gradam Ailtireachta an Domhain, Gradam RIBA agus Gradam Ailtirí na hÉireann. Le tuilleadh eolais ar Chultúrlann Uí Chanáin tabhair cuairt ar www.culturlann-doire.ie nó glaoigh 028 71 264132.